Fagkompetanse og erfaring

Bedriften har gjennom 35 år tilbudt tjenester innen krevende maskinering.

Vår fagkompetanse kombinert med avanserte maskiner gjør oss i stand til å utføre maskinering med høy vanskeligsgrad.

Vi har som definert mål at alle våre ansatte skal ha fagbrev innen sin disiplin.


Programmering

Alle våre operatører har kompetanse i programmering av sine maskiner.

Vi benytter Edgecam som programmeringsverktøy. Dette gjør oss i stand til å importere alle typer 3-D filer og benytte disse som utgangspunkt for programmering, noe som gjør programmeringsarbeidet mer effektivt og reduserer faren for feil.


Materialkunnskap

Vi har lang erfaring i maskinering av deler i materialer som støpejern, Inconel, titan, duplex, samt plastmaterialer som pom og peek.