CMM – Dokumentasjon

Bedriften har CNC-styrt koordinatmålemaskin for å kontrollere og dokumentere kvaliteten på det vi produserer.
Vi ser også at markedet i større grad en tidligere krever at kritiske komponenter blir målt og dokumentert i målemaskin.
Dette gir oss muligheten til å måle beliggenhetstoleranser, noe som man ikke kan med manuelt måleutstyr.
DIMENSJONER: 3000 mm x 1600 mm og en høyde på 1500 mm