Kvalitet / HMS

Os maskinering har etablert gode kvalitet og sikkerhetssystemer
Dette betyr for oss :
• etablerte gode prosesser
• klare ansvarsforhold
• nødvendig opplæring / kompetanse
• definerte mål for kvalitet og HMS
• kontinuerlig overvåking og forbedring av eksisterende prosesser.

Kvalitetssystem er sertifisert i henhold til EN-ISO-9001